Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto
Kompiuterinės lingvistikos centro vadovė, habilituota daktarė,
Lietuvių kalbos katedros profesorė

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių socialinių mokslų komiteto pirmininkė


Darbo adresas: K. Donelaičio g. 58, Kaunas, LT-44248,
tel. +370 37 327841, +370 37 327835

Gedimino per. 3, LT-01103 Vilnius

tel. +370 5 2124933

http://www.lmt.lt


El. paštas: ruta@hmf.vdu.lt


Duomenys apie išsilavinimą:

   2002 apginta habilituoto daktaro disertacija Tekstynų lingvistika ir lietuvių kalbos vartosena.
   1990 apginta daktaro disertacija Lietuvių kalbos slinkties veiksmažodžių semantika ir stilistika lyginant su anglų kalba.
   1981 įgytas Anglų filologijos dėstytojo specialybės diplomas VU Filologijos fakultete.
   1976 baigta Kauno 12 vidurine mokykla.

Mokslinių tyrimų sritys:

   leksikologija, semantika, leksikografija, teksto ir tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, pragmatika.

Parengti (dėstyti ir dėstomi) kursai:

   kalbotyros įvadas, kalbos kultūra, lietuvių kalbos leksikologija, lituanistikos studijų įvadas, Lietuvos kultūra, lingvistika, lietuvių kalba užsienieciams (bakalaurantams);
   semantika, pragmatika, kalbotyros kryptys ir metodai, publicistikos žanrai, tekstynų lingvistikos teorija ir praktika (magistrantams).

Akademinio darbo patirtis:

   2006-2008 Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė

   2007-... HMF Lietuvių kalbs katedros profesorė

   2003-2007 VDU HMF Lietuvių kalbos katedros e. prof. p.
   2002 pavasario semestras Illinois University at Chicago Slavų ir baltų kalbų ir literaturų katedros vizituojanti profesorė;
   2001-2003 PMDI Žurnalistikos katedros docentė;
   1990-2001 VDU Lietuvių kalbos katedros dėstytoja, vyresnioji asistentė, docentė;
   1991 pavasario semestras Stokholmo universiteto Slavų ir baltų kalbų katedros lietuvių kalbos dėstytoja, Švedų instituto stipendininkė;
   1986-1990 Lietuvos veterinarijos akademijos Užsienio kalbų katedros anglų kalbos dėstytoja;

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje:

   2004-2007 Tarptautinės doktoranturos mokyklos Nordic School of Language Technology tarybos narė;
   2001-... Tarptautinio forumo International research Forum of the Centre for Corpus Linguistics at the Birmingham University narė;
   1999-... Tarptautinės organizacijos TRACTOR (TELRI Research Archive of Computational Tools) vartotoju bendrijos narė;
   1999-... Tarptautinio žurnalo Archyvum Lituanicum redakcinės kolegijos narė;
   1998-2001 Tarptautinės organizacijos International Society of General Semantics direktorė;
   1998-2001 Tarptautinės organizacijos Institute of General Semantics narė;
   1997-... TELRI (Trans-European Language Resources Infrastructure) asociacijos valdybos narė (iždininkė);
   1997-... COPERNICUS programos TELRI (Trans-European Language Resources Infrastructure) projekto valdybos narė;
   1996-2002 Tarptautinės organizacijos International Society of General Semantics narė;
   1996-... Tarptautinio žurnalo International Journal of Corpus Linguistics redakcinės kolegijos narė;


Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose:

   2006-2009 ES 6-osios programos projektas RESIST (Resilience and sustainability).
   2005-2007 ES strukturinių fondų projekto IIVP (Internetinė Informacijos Vertimo Priemonė) kalbinių išteklių administratorė.
   2004 PHARE programos WITFA (Web Information Translation Facility) projekto rengimo ES struktūriniams fondams priežiūros komiteto pirmininkė (trukmė 2004-05-30 iki 2004-11-30).
   2001-2004 EK direktorato DG XII (socialiniai mokslai) EUREKA programos akcija COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical research).
   2000-2002 EK remiamas Baltic Studies Network projektas.
   1998-2002 COPERNICUS programos akcija TELRI II (Trans-European Language Resources Infrastructure).
   1995-1997 COPERNICUS programos akcija TELRI I (Trans-European Language Resources Infrastructure).
   1998-1999 MLIS programos ELAN (European Language Activity Network) projektas.

Paskaitos, skaitytos užsienio universitetuose:

   Antverpeno (Belgija), Tventės (Olandija), Krokuvos (Lenkija), Ulsterio (Š. Airija), Stokholmo, (Švedija), Ilinojaus (JAV), Pietų Bretanės (Prancūzija), Miunsterio (Vokietija).

Kalbos:
   Lietuvių - gimtoji, rusų, anglų - gerai, vokiečių, lenkų - vidutiniškai.

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

 

 

 

 

·         Patterns of word usage in corpus linguistics // Corpus Linguistics. Critical Concepts in Linguistics. London, New York : Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. III (2007). ISBN 100-415-33895-6. p. 85-96.  MLA

·         The importance of the syntagmatic dimension in the multilingual lexical database // Text Corpora and Multilingual Lexicograph. Amsterdam, Philadelpia: John Benjamins Publishing Company, 2007. ISBN 97890 272 2238. p. 49-58.  MLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzijos

 

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knygos (sudarytos)

 

 

 

               Proceedings of the The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. October 4-5, 2007, Kaunas, Lithuania. Ed. by František Čermak, Rūta Marcinkevičienė, Erika Rimkutė,         Jolanta Zabarskaitė. 2007, 363 p.

 

Knygos (publikuotos)

 Atnaujintas 2009 kovą